Mirjam
Elias

Sweering & Elias

Waargebeurd

Het onderwijsproject bij
Het Verlaten Hotel
door Mirjam Elias

hoofdpersoon Ronny is fotograaf
Ronald Sweering

inhoud van alle nieuwsbrieven                    


'waargebeurd nieuws'