Mirjam
Elias

Sweering & Elias


Nooit eerder heeft een journalist de dagelijkse praktijk van Nederlandse politieagenten van zo nabij mogen meemaken.
Twee jaar lang trok Mirjam Elias op met de dienders van Politie Haaglanden. Moordzaken, invallen. vechtpartijen, van extreem geweld tot extreme emotie bij ongevallen, zij was erbij.

Onder dienders is zeldzaam openhartig over eenzaamheid van politiemensen, over humor, agressie, onderlinge discriminatie en de worsteling met de vernieuwing.

Onder dienders is een meeslepend boek over de onbekende binnenwereld van de politie, over hun onvoorstelbaar moeilijke taak, over hun gedrevenheid, hun saamhorigheid, hun teleurstellingen, nederlagen en moed.


Mirjam Elias is de auteur van o.a. De ommezwaai en Fabrieksgeheimen. De unieke opdracht voor het schrijven van Onder Dienders onderstreept haar speciale journalistieke talent.
   
Politie Haaglanden
'Ik ben bij uitstek iemand die zich niets aantrekt van bordje waar verboden toegang op staat,' waarschuwde Mirjam Elias Politie Haaglanden van te voren. Geen probleem, integendeel. Ze zochten juist iemand die geen gebaande paden bewandelt en hen een spiegel durfde voor te houden met een kritisch boek over de interne gang van zaken. Want daar zouden ze wat aan hebbem bij de hoognodige vernieuwing en cultuurverandering.

Mirjam Elias kreeg alle vrijheid, wat zelfs contractueel werd vastgelegd, bij haar onderzoek in dit van oudsher zeer gesloten macho-bolwerk dat volop verandert.

 

Uniek in de wereld
Op een internationaal congres in 1998 over cultuurverandering bij de politie zei de heer de Buono, verantwoordelijk voor de politie bij de United Nations, dat Nederland wereldwijd geschiedenis schreef met dit boek:
'Nog nooit mocht een buitenstaander zo diep in deze gesloten organisatie duiken. Dat een Nederlands korps dit aandurfde getuigde van moed volgens De Bueno die het ook als een signaal zag: in internationaal verband hoort de Nederlandse politie kennelijk bij de beste.

Vorm
De research was arbeidsintensief, ingewikkeld en spannend. En er moest een vorm gevonden worden voor een zeer uiteenlopend publiek. De opdrachtgever wilde namelijk een boek dat leesbaar moest zijn voor zowel straatagent als leiding, voor politici en bestuurders, voor familieleden van agenten maar ook voor burgers: het zou gewoon in de boekhandel komen te liggen. Lastig ook was dat ze niet 1 bureau mocht uitkiezen, het boek moest in het hele korps spelen dat net de regionalisering achter de rug had met alle frustraties van dien.
Uiteindelijk werd Onder Dienders een loepzuivere organisatie-analyse en desondanks heeft de lezer het gevoel dat ie meerijdt en meeleeft met agenten op straat.
 
Bestseller en lesboek
Onder Dienders werd een bestseller, het verscheen in vijf drukken en is nog in vrijwel alle bibliotheken te leen. He6t fungeert nog steeds als lesmateriaal op politieacademie en politieschool. Menig woordvoerder politie in de politiek leest zich in via Onder Dienders.
 
Uitgeverij Balans/ December 1997