Mirjam
Elias

Sweering & Elias
FABRIEKSGEHEIMEN
onthult wat doorgaans binnen fabriekspoort en vakbond blijft: de zorgen van werkneemsters en het steeds opnieuw verbazing wekkende mannengedrag binnen bedrijven en bonden. In dit rijkgeïllustreerde boek vertellen beide seksen hierover, soms met lichte zelfspot.

Anders dan in vakbondsgeschiedenis gebruikelijk, spelen de hoofdstukken afwisselend in het heden en het (na -oorlogse verleden. Elk hoofdstuk bevat twee interviews met hoofdrolspeelsters en -spelers en een historisch of actueel verslag dat oiok anderen aan hetw oord laat. Juist door die spanning tussen nu én toen, tussen vrouwen en mannen, daagt FABRIEKSGEHEIMEN uit.
Als redacteur van het Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging verwoordde ik eens mijn teleurstelling dat maar zo weinig vrouwen historisch onderzoek naar 'vrouwen en vakbeweging' deden.Geleerde feministes legden beleefd uti dat dit een 'minder voor de hand liggend studieterrein was geworden. Het zou niet 'intellectueel uitdagend' zijn en er viel weinig eer aan te behalen.
Mirjam Elias had kennelijk dezelfde ervaring:'Griezelend werd mij gevraagd waarom ik een opdracht aannam over iets dat zo uit de tijd is.'FABRIEKSGEHEIMEN toont evenwel hoe waardevol verhalen zijn over de harde realiteit die werkneemsters, generatie op generatie, op het werk en in organisaties moeten doorstaan. Fascinerend is hoe zij zich tegen hun lot blijven verzetten, ook binnen en met hulp van de vakbeweging. Hoe zij volharden in hun streven recht te krijgen en tegelijk de mannenwereld te veranderen. Wat in deze 'dubbele strijd'wordt gepresteerd - en hoe weinigen weten daarvan- dwingt respect af. Het wordt tijd dat met de studie daarvan weer eer valt in te leggen.

Bob Reinalda


1992 Stichting FNV Pers uitgave